SENÂİ-Yİ GAZNEVİ

SENÂİ-Yİ GAZNEVİ On birinci ve on ikinci yüzyılların ünlü şair ve mutasavviflerinden olan Ebu’l-mecd Hekim Mecdüddin Senâi-yi Gaznevi Ḥadîḳa’sını yazmaya başladığında altmış yaşında olduğunu belirttiğine göre 1071-72 yılında Gazne’de doğduğu söylenebilir. Gençlik döneminde Mesut bin İbrahim Gaznevi ve Behram Şah’ın sarayında metih şiirleri yazan Senâî, Horasan’a yerleştikten sonra, bu bölgenin mutasavvifleriyle görüşmeleri sonucunda ruh halinde…

NİZAMİ-i GENCEVİ

NİZAMİ-i GENCEVİ Fars dili ve edebiyatının büyük önderlerinden olan Cemaleddin Ebú Muhammed İlyas bin Yusuf Nizamî’nin doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, bazı şiirlerinden anlaşıldığı üzere M.1101 yılında ya da bu tarihten kısa bir süre sonra doğduğu anlaşılmaktadır. Nizamî’nin ölüm tarihi hakkında da tıpkı doğum tarihi gibi çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Nizamî’nin yirmi bin beyitten oluşan…

NÂSIR HÜSREV KUBADİYANİ

NÂSIR HÜSREV KUBADİYANİ Tam adı Ebu Muîn Nâsır b. Hüsrev b. Hâris el-Kubâdiyânî el-Mervezî (d. 1004, Kubadiyan, Belh – ö. (?), Yemgan). Fars edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından biridir. Felsefe ve hikmet âlimi olarak da bilinen Nâsır Hüsrev’in eserleri İran edebiyatı ve kültürünün hazineleri sayılır. بگذشت ز هجرت پس سیصد نود و چار        بنهاد…

MOLLA CÂMİ

MOLLA CÂMİ Kısa adıyla Molla Cami Olarak bilinen Nureddin Abdurrahman bin Ahmed-i Câmi (d. 7 Kasım 1414 – ö. 1492) 15. yüzyılında İran’ın en iyi bilginlerinden ve en önemli mutasavvif şairlerindendir.  Çocukluk yıllarında Herat Nizamiyesi (Medresesi)’nde öğrenime başladı. Üstün zekâsı sayesinde kısa süre sonra büyük başarılara ulaşan Câmi, öğrenim gördüğü yıllardan itibaren tasavvufa yöneldi ve…

iRAN-TÜRKİYE ANLAŞMASI

iRAN-TÜRKİYE ANLAŞMASI ALLAH’IN ADIYLA iRAN İSLÂM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 2001-2003 YILLARINA AİT EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR DEĞİŞİM PROGRAMI Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1959 tarihli Kültürel İşbirliği Anlaşması çerçevesindeki işbirliğinin daha da geliştirilmesi arzusundan hareketle; eğitim, bilim, kültür, sanat, gençlik ve…

İslam Cumhuriyeti, halk ile İslamı birbirine bağlıyor

İslam Cumhuriyeti, halk ile İslamı birbirine bağlıyor İran milletinin sandıkta seçtiği “İslam Cumhuriyeti” sistemi halk ile İslam dinini birbirine bağlayan yeni bir demokrasi modelidir. Bugün İran’da İslam Cumhuriyeti’nin büyük önderi İmam Humeyni'(r.a)in resmi olarak ilan ettiği “İslam Cumhuriyeti Günü”dür. 11 Şubat 1979’da İslam Devrimi’nin görkemli zaferinin ardından İmam Humeyni'(r.a)in daveti üzerine 30-31 Mart 1979 tarihinde ülkede…

İranın el dokuma halısının %80inden fazlası yurt dışına ihraç ediliyor

İranın el dokuma halısının %80inden fazlası yurt dışına ihraç ediliyor İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan Eyaleti’nin liman kenti, Çabahar’da düzenlenen Halı Sanayii ve El Dokuma Halısı Öğretim Atölyesi Sempozyumunda konuşan devlet sözcüsü, Ali Rabii; İran’ın el dokuma halısının iyi bir konumda olduğunu ve en çok köy kadınları, sosyal hizmet çalışanları ve Yardım Komitesi…