İRAN İSLÂM CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ KÜLTÜR MÜSTEŞARLIĞI HAKKINDA

İran ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin çok eskiye dayanan uzun bir geçmişi vardır. Tarih kitaplarına göre, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin en parlak dönemi büyük Selçuklular dönemine aittir. O dönemlerde, Anadolu Selçuklu Sultanlarının resmi saray dili Farsçaydı ve sultanlarla birlikte Anadolu halkı da çocuklarına İran isimleri seçiyor, edebiyat, musiki, dinî törenler, mimarlık ve birçok gelenek ve göreneklerinde İran kültürünün etkileri açıkça göze çarpıyordu. Bu durum Osmanlı döneminde de çok fazla değişikliğe uğramadan devam etti. Anadolu, Farsça konuşan bir çok İranlı ünlülerin yaşam yeri haline geldi. Örneğin, Mevlânâ, Şems-i Tebrizî, Fahreddin-i Irakî, Hacı Bektaş Velî vb…

Cumhuriyet döneminde de iki ülke arasındaki iyi ve dostane ilişkiler devam etti, nitekim Şah Rıza Pehlevi 1913’de Ankara’ya yaptığı uzun bir ziyaret sırasında Atatürk’ün yaptırımlarından büyük ölçüde etkilenerek, iki ülke arasında ilk kültürel anlaşmaya imza attı. O günden bu yana iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler, imzalanan anlaşmalar çerçevesinde devam etmiştir.

Kültür Müsteşarlığı Ankara’da İran İslâm Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden ayrı bir binada faaliyet göstermektedir. Bugün kullanılan iki katlı bina, Dr. Emin Riyahî’nin Kültür Müsteşarı olduğu dönemde yapılmıştır.

Kültürel ve sanatsal sahalarda, işbirliği zemini yaratmak, Kültür Müsteşarlığı faaliyet alanı içerisindedir. Ayrıca Türkiye’de ikamet eden İranlılarla irtibat kurmak ve onların kültürel problemlerini çözmeye çalışmak, dinî ve millî törenler düzenleyerek aileler arasında kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, İran ve Türkiye kültürel kurumları ve şahsiyetleri arasında iletişimi ve düşünsel-kültürel bilgi alış verişini sağlamak, Farsça öğretimi, ortak kültürel ve tarihsel konularda araştırma yapmak, kültürel konularda ortak seminerler düzenlemek, İranlı meşhur şairler ve yazarların anısına törenler tertiplemek, kültürel ve sanatsal sergiler düzenlemek, film haftaları ve kültür haftaları tertip etmek ve İran’da üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilere yardımcı olmak vb… Kültür Müsteşarlığının gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetlerdendir.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye’de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı

 irankulturevi@yahoo.com
Tel: +90 312 448 0050