SÜLEYMAN’IN TAHTI

Süleyman’ın Tahtı Tekab şehrinin kırk iki kilometre kuzey doğusundaki Süleyman Tahtı’nın kalıntıları  bu eyaletin, Sasanîler’den İlhanlılar Dönemi’ne kadar ayakta kalan en belirgin tarihî eserlerindendir.

URUMİYE GÖLÜ

Urumiye Gölü Kuzeyden güneye uzanan ve Azerbaycan’ı doğal bir biçimde Doğu- Batı diye ikiye ayıran dikdörtgen şeklinde bir göldür. Genişlik ölçümü altı bin kilometre kare, boyu yüz otuz beş kilometre ve eni on beş-elli kilometreleri arasındadır. Gölün derinliği altı ila on altı metre arasında değişmekte olup suyu acı ve çok tuzludur. İçinde Artanya Salanya ismindeki…

URUMİYE PAZARI

Urumiye Pazarı Şehrin merkezinde yer alır. Pazar, attarlar, kuyumcular, manifaturacılar gibi esnaf sınıflarının bir araya geldiği yerdir. Pazar’ın geçmişi Zendiler ve Kaçarlar dönemine dayanır.

ULU CAMİ

Ulu Cami Urumiye Pazarı içinde yer alan bu cami hk.7.y.yılın ortalarında inşa edilmiştir. Mihrabı alçı işlemeciliği açısından Moğollar döneminin en güzel eserlerinden biridir.

KARA KİLİSE (TATAVUS KİLİSESİ)

Kara Kilise (Tatavus Kilisesi) Maku şehrinin Siyah çeşme ilçesine bağlı Kara Kilise köyünde yer alan bu kilise Aziz Tadi’nin mezarıdır. Ermeni kaynaklarına göre Sasanîler zamanında Ermenilerin büyük  bir çoğunluğu Zerdüşt dinine, bir kısmı da Mihr-perestlik (Güneşe tapma) dinine mensuptu. İlk defa m.1943 yılında Hz. İsa’nın müjdecilerinden olan Tatavus ve Batlamyus isminde iki misyoner Maveraünnehir’in kuzeyinden…