KARA KİLİSE (TATAVUS KİLİSESİ)

Kara Kilise (Tatavus Kilisesi) Maku şehrinin Siyah çeşme ilçesine bağlı Kara Kilise köyünde yer alan bu kilise Aziz Tadi’nin mezarıdır. Ermeni kaynaklarına göre Sasanîler zamanında Ermenilerin büyük  bir çoğunluğu Zerdüşt dinine, bir kısmı da Mihr-perestlik (Güneşe tapma) dinine mensuptu. İlk defa m.1943 yılında Hz. İsa’nın müjdecilerinden olan Tatavus ve Batlamyus isminde iki misyoner Maveraünnehir’in kuzeyinden…

13 Recep Hz. Ali’nin (A.S) Doğum Günü

Hz. Ali (A.S)ın Doğumgünü , 13 Recep Tüm Sevenlerine Mübarek Olsun Şah- i Vilayet, rehber-i hidayet, server-i şahadet, reis-i imamet, medâr-i adalet İmam Ali”nin kutlu doğumu münasebetini başta Hz. İmam Mehdi (Ahirü’z-Zaman) olmak üzere tüm İslam alemine özellikle de Ehl-i beyt dostlarına tebriklerimi sunarız. Yarın hicri kameri takvimine göre,  Ehl-i Beyt imamlarının birincis olani Hz.…