ŞEYH SAFİYEDİN ERDEBİLİ’NİN MEZARI

“Allah Allah” Künbedi Allah Allah Künbedi’nin yüksekliği 17,5 metredir. İç yüzeyi ayetler, deri üstüne  işlemeler ve mozaiklerle süslenmiştir. Dış yüzeyi ise, süsleme sanatının birkaç tarzından yararlanılarak bezenmiştir. Künbedin yan yüzeyleri firuze çinileriyle işlenmiş olan “Allah” kelimesinin tekrar edilmesiyle süslenmiş ve bundan ötürü, bu künbed Allah Allah Künbedi ismiyle meşhur olmuştur.

SEBELÂN DAĞI VE ETEKLERİ

Sebelân Dağı ve Etekleri Erdebil’in batısındaki Sebelân Dağı’nın denizden yüksekliği 4811 metredir. Karasu ırmağının kuzeybatısından başlayan sönmüş Sebelân yanardağı doğu-batı yönünde 60 kilometre. Eyaletin ovalık, dağlık alanlarının ve ırmaklarının bitki örtüsüyle kaplı olmasının yanı sıra Halhal şehrinde de turistik açıdan öneme sahip gür ormanları vardır. Ayrıca, Sebelân Dağı’nın doğu eteklerinde bölgenin neredeyse  tamamını kaplayan göz…

HUDÂ-AFERİN KÖPRÜSÜ

Hudâ-Aferin Köprüsü Aras nehri üzerine 100 metre arayla birbirinin üzerine yapılmış iki köprüden oluşan, Hudâ Aferin ismiyle bilinen bu köprü hk. 6. yüzyıla (Selçuklular Dönemi) ait olup 160 metre uzunluğa ve 15 kemere sahiptir. (Köprünün 120 metresi İran’a, 40 metresi Azerbaycan’a aittir). Bu kemerlerin sütunları nehrin içindeki doğal kayalardan yapılmıştır.

MUĞAN OVASI (DEŞT-İ MUĞÂN)

Muğan Ovası (Deşt-i Muğân): Hazer Denizi’nin batısında, 300-350 bin hektarlık bir alanda yer alır. Bu ova, üç dereceden otuz beş dereceye kadar değişen sıcaklığıyla Erdebil eyaletinin çiftçilik ve hayvancılık merkezlerinden biridir. Muğân toprağının verimliliği, özel bölgesel konumu sayesinde hububat ve yeşillik yetiştirmeyi mümkün kılmaktadır.

SERAYN KAYNAK SULARI

Serayn Kaynak Suları Erdebil’in batısında yer alan Serayn şehri, Erdebil’e uzaklığı yirmi sekiz kilometredir. Serayn, sıcak su kaplıcaları ve içme sularıyla halkın ilgisini çekmeden önce küçük bir köydü. Sıcak sularında silis çok fazladır. İncelemeler sonucunda tüm sıcak suların tek bir kaynaktan geldikleri, asıl suyun sıcak olup yer altından çıktığı görülmüştür. Serayn kaplıcaları dinlendirici etkilere sahiptir.…

ŞİFALI KAPLICALAR DİYARI

Şifalı Kaplıcalar Diyarı En yeni idari bölümlemelere göre Erdebil eyaleti, altı büyük şehir, on altı ilçe, altı köy ve iki bin yüz doksan üç kasabadan oluşur. Erdebil eyaletinin ana kenti Erdebil’dir. Diğer büyük şehirleri şunlardan ibarettir: Nemin, Neyr, Serayn, Bilesevâr, Parsâbad, Aslandûz, Halhal, Kevser, Germî.

HERA ORMANLARI

Hera Ormanları Dağınık halde Hürmüz Boğazı’ndan doğuya doğru yayılan ve Hint Okyanusu’ndan başlayarak Umman Denizi Sahilleri’nde gürleşmiş olan koruma altındaki Hera Ormanları İran’ın güney sahileri ekosisteminin özelliklerindendir.

ABBAS LİMANI (BENDER-ABBAS)

Abbas Limanı (Bender-Abbas) ve Soro Küçükköyü Portekizlerin işgalinden önce “Camberon”Limanı adıyla anılan bu liman,Safevi Sultanı,  Şah Abbas tarafından geri alındıktan sonra Bender-i Abbas (AbbasLimanı) olarak adlandırılmıştır. Hindu Mabedi  ve Seyyid Muzaffer Türbesi bu limanda bulunan dinî ziyaretgahlardandır. 4.yüzyılda şu anki Bender-Abbas’ın etrafında Soro adında küçük bir liman veya köyün olduğu söylenmektedir. Kimileri tarafından, 4. yüzyıl…

HÜRMÜZGÂN

HÜRMÜZGÂN En son idarî bölümlemelere göre Hürmüzgân eyaleti sekiz büyük şehir, yirmi bir il, altmış dokuz ilçe ve iki bin kırk altı köyden oluşmaktadır. Eyaletin büyük şehirleri; Bender-Abbas, Bender-Lenge, Minab, Rûdan, Kışm, Câsk, Hacıâbad ve Ebû Musa’dan ibarettir. Ayrıca, Ebû Musa, Beniferur, Tunb-i Bozorg ve Tunb-i Kuçek, Seyri, Şetur, Ferur, Kîş, Lavan, Kışm, Lârek, Hürmüz,…

CEMKERÂN CAMİİ

Cemkerân Camii Hk. dördüncü yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen Cemkerân Camii, Kum şehrine altı kilometre uzaklıktadır. İmam Zaman (a.s)’ın emriyle yapıldığına inanılan bu Cami, İran’ın ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok ziyaretçinin akınına uğrayan mekanlardandır.